Blijkt een product toch niet helemaal naar wens, dan kunt u je deze binnen 14 dagen na ontvangst naar ons retourneren. Wel zo makkelijk! Heeft u meerdere producten in één keer besteld? Dan begint de 14 dagen bedenktermijn te lopen na ontvangst van het laatste product. Vanaf
het moment dat u heeft aangegeven uw product te willen retourneren moet u het binnen 14 dagen versturen. 

Hoe kan ik een product retourneren?

  1. Stuur een e-mail naar info@livingandmore.nl met uw bestelnummer en de reden van retourneren. 
  2. Zodra u hier een bevestiging van heeft ontvangen kunt u het artikel in de originele verpakking aan ons retourneren. De retourkosten voor het terugsturen zijn wettelijk voor de consument en altijd voor eigen rekening.
  3. Voeg altijd de factuur of een orderbevestiging en het retour formulier ingevuld toe in het retour pakket.
  4. Zodra wij het product in goede orde retour hebben ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging en wordt het aankoopbedrag
    (exclusief verzendkosten) binnen enkele dagen teruggestort.

De retourkosten voor Nederland bedragen € 7,25, voor België en Duitsland € 19,50 per retourzending.

Welke producten mogen niet geretourneerd worden? 
Showroom modellen mogen niet geretourneerd worden.

Terugbetalingstermijn
Wij betalen het gehele aankoopbedrag (exclusief evenntuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben ontvangen, of tot
het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Informatie over herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Ook kunt u gebruik maken van het Modelformulier voor herroeping (PDF), maar dit is niet verplicht. Als reden volstaat de mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als het product niet op correcte wijze of buiten de gestelde periode aan ons is geretourneerd, gaan wij niet over tot terugbetaling van
het aankoopbedrag en blijft het product jouw eigendom.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen, nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt, dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal u voor een dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Ons retouradres:
Living & More
T.a.v. afdeling Retouren
Fokko Kortlanglaan 122
3853 KJ Ermelo

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

© 2020 - 2021 Living & More | sitemap | rss